Noms X2 – Blueberry Papaya Strawberry 120mL

Blueberry, Papaya, Strawberry

$14.95

Brand: Noms X2
Flavor: Blueberry, Papaya, Strawberry
Bottle Size: 120mL
Nicotine Type: Standard
VG/PG: 70/30